จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Top