จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างจัดกิจรรมประกวดราคาจ้างจัดกิจรรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการใช้ประโยชน์ จาก Cross Border E-Commerce (CBEC) สู่ตลาดประเทศจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top