จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการใช้ประโยชน์จาก Cross Border E-Commerce (CBEC) สู่ตลาดประเทศจีน

Top