จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง การจ้างเตรียมตกแต่งสถานที่ จัดนิทรรศการและอำนวยความสะดวกในการจัดสัมมนาวิชาการ เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2562 (Trade and Development Regional Forum 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top