จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมตกแต่งสถานที่ จัดนิทรรศการและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมแถลงเจตนารมณ์เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์

Top