จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่4 (ศึกษาวิจัยผลกระทบและแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจการพาณิชย์จากวิกิตการโควิค -19)

Top