จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Empowering Young Entrepreneur Program (Train The Trainer)

Top