จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงาน ณ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก บริเวณชั้น 1 (ห้องสมุดเดิม)

Top