จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตงาน จ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

Top