จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดสัมมนาวิชาการ เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนาประจำปี 2565 (Trade and Development Reginal Forum 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top