จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลและลงพื้นที่ภาคสนาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการวิจัยการพัฒนาการใช้ประโยชน์ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS CBTA)

Top