จัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดข้อกำหนด ออกแบบและตัดต่อวิดีโอ งานสัมมนาวิชาการเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2564 (Trade and Development Regional Forum 2021) และครบรอบ 20 ปีแห่งการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

Top