ข่าว itd

ขอขอบพระคุณ ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน

visibility 71 facebook twitter mail

#ITDร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 

ขอขอบพระคุณ ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แก่บุคลากรของสถาบัน

#ITDร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 

Top