ข่าว itd

ITD ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนาสถาบัน

visibility 31 facebook twitter mail

วันนี้ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน สักการะพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร 

Top