ข่าว itd

ITD นำคณะ RCEP Marketer รุ่นที่ 1 เดินทางเข้าศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง

visibility 37 facebook twitter mail

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 คณะ RCEP Marketer รุ่นที่ 1 เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง (ศูนย์สมุนไพรบ้านดงบัง) เพื่อศึกษาถึงแนวทาง/วิธีการการปลูกและกระบวนการผลิต/แปรรูปสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ และเยี่ยมชมแปลงสาธิตสมุนไพร

กิจกรรมการศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2 การฝึกอบรมหลักสูตร ทางลัดในการเจาะตลาด RCEP (RCEP Marketer) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ กรุงเทพฯ – ปทุมธานี – นครนายก – ปราจีนบุรี – ฉะเชิงเทรา

►Follow ITD Online

Facebook: https://www.facebook.com/itd.th/

YouTube: https://www.youtube.com/user/itdlive/featured

Website: http://www.itd.or.th

Line Official: https://lin.ee/a25y79L

#ITD #RCEPMarketer#1 #RCEPMarketerรุ่นที่1

Top