ข่าว itd

ผู้อำนวยการสถาบันประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

visibility 141 facebook twitter mail

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเกิดความโปร่งใส และเป็นการให้ความสำคัญต่องานด้านคุณธรรมในปี 2565 ผู้อำนวยการสถาบันได้ลงนามในประกาศสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 2565 และเผยแพร่ทางหน้าเว็ปไซต์สถาบันไปเมื่อ 19 ม.ค. 2565 โดยได้มีการประชุมบุคลากรภายในสถาบันเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติอันเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว ผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2565 ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรของสถาบันเป็นอย่างดี

Top