ข่าว itd

ITD ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบ 126 ปี

visibility 11 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 (เวลา 07.30 น.) ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 127 รูป พร้อมทั้ง สักการะพระภูมิเจ้าที่ และและร่วมกันเคารพธงชาติ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 126 ปี

Top