ข่าว itd

ไอทีดี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

visibility 30 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 12.30 น. นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาและผู้บริหารสถาบันร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

Top