ข่าว itd

ผอ. ITD ต้อนรับผู้แทนกรมพาณิชย์ มณฑลกานซู่ ประจำประเทศไทย

visibility 31 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
คุณสุพรรณี อัญชลิพงษ์ ผู้บริหารระดับสูง (ไทย) ประจำสำนักงานผู้แทนกรมพาณิชย์ มณฑลกานซู่ ประจำประเทศไทย คุณกริชธวัฒน์ สิวัฒน์ปิยะวงศ์ ผู้บริหารบริษัท นิวสเปซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด และคุณนรินทิพย์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ได้เข้าพบ นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เพื่อหารือความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศระหว่างกันในอนาคต

Top