ข่าว itd

ผอ.ไอทีดีและผู้บริหาร ร่วมหารือกับ ผู้บริหาร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

visibility 27 facebook twitter mail

วันนี้ (3 ก.พ 64 ) นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้บริหารไอทีดี เข้าพบกับ รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และนายเทพชัย หย่อง ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเชื่อมโยงข้อมูล และแนวทางดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

Top