ข่าว itd

ITD จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต “ต่อชีวี มีสุขใจ” ณ สภากาชาดไทย

visibility 39 facebook twitter mail

วันนี้ (04 มี.ค 64) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD โดยนายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบัน ITD นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโครงการจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต “ต่อชีวี มีสุขใจ” ITD นับว่าเป็นองค์กรหนึ่งให้การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันร่วมริจาคโลหิจให้แก่สภากาชาดไทย ในทุกๆ ปี โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID -19) และช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ซึ่งเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันที่ประชาชนส่วนใหญ่ออกเดินทางท่องเที่ยวและเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก ITD เล็งเห็นว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีความจำเป็นในการใช้โลหิตมาก แต่ยอดบริจาคโลหิตมีจำนวนลดลง จึงเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ

Top