ข่าว itd

ไอทีดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าพบนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

visibility 21 facebook twitter mail

เวลา 10.30 น. วันที่ 5 กันยายน 2562 นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าพบนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานของกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Top