ข่าว itd

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ 2564 ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์

visibility 122 facebook twitter mail

นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมอวยพรนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564

ข่าว itd

Top