ข่าว itd

ผอ. ITD ต้อนรับผู้แทนจาก International Trade Centre (ITC) และผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

visibility 30 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Ms. Sylvie Betemps Cochin ผู้แทนจาก International Trade Centre (ITC) และผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ได้เข้าพบ นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และคณะผู้บริหารสถาบันฯ  เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือภายใต้โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป

Top