ข่าว itd

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ณ วัดโบสถ์ สิงห์บุรี

visibility 29 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงพาณิชย์ น้อมนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอุโบสถ วัดโบสถ์ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธี โดยมีพระราชกิตติมงคล รักษาการเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัย บำรุง และบูรณะพระอาราม ทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,645,545.46 บาท และในโอกาสนี้ ได้มอบเงินเพื่อบำรุงการศึกษาให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน 3 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนอินทร์บุรี และโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี (ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา)​

Top