ข่าว itd

ITD จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

visibility 25 facebook twitter mail

เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรจากดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD   นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่ม ณ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Top