ข่าว itd

ผู้บริหาร ITD เข้าพบปะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

visibility 24 facebook twitter mail

วันนี้ (14 มีนาคม 2562) ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายวิมล ปั้นคง ผอ.สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ร.ทพันธ์รบ ราชพงศา รักษาการฯผอ.สำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เข้าพบปะและแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำโดย ดร.กฟเฉลิมชัย ยอดมาลัย นายกฝ่ายต่างประเทศ และคณะ ณ ที่ทำการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ถนนสามเสน ในการนี้ดร.ปิยะพร และผู้แทนสมาคมฯได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันพร้อมทั้งหารือถึงความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการทำงานร่วมกันในอนาคต

Top