ข่าว itd

ITD ร่วมเดินทางลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ กับท่านรมช.วีรศักดิ์

visibility 33 facebook twitter mail

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จัดงาน “ชัยภูมิ” ต้องไปต่อ #ไม่รอแล้วนะ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนา การจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยพิธีมอบทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ส้มโอทองดีบ้านแท่น” และการออกบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ไอทีดี โดยงานนี้ นายวิมล ปั้นคง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) ไอทีดี ร่วมเป็นวิทยาการในการสัมมนา “ชัยภูมิ” ต้องไปต่อ #ไม่รอแล้วนะ เพื่อหาแนวทางพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชัยภูมิ ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Top