ข่าว itd

ITD ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี

visibility 29 facebook twitter mail

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานทำบุญคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 17 ปี โดยประธานในพิธี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดไตรมิตรวิทยาราม ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา ในการนี้ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน

Top