ข่าว itd

สสว. เปิดค่ายอบรม Born Global เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย

visibility 37 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 คุณอรรธนิศา แจ้งใจธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิด กิจกรรม “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฏาคม 2563 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงรายโดยงานนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือ กับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี จัดค่ายอบรม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถคัดเลือกช่องทางในการออกสู่ตลาดต่างประเทศที่เหมาะสม โดยมุ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในการก้าวสู่ตลาดต่างประเทศตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน ที่เข้าร่วมโครงการจะมีวิทยากรติวเข้มให้แก่ผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น โดยในงานนี้ดร.สุพัชรา ดิฐบรรจง ผู้อํานวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ไอทีดี ร่วมเป็นโค้ชที่ปรึกษาในค่ายอบรมในครั้งนี้ด้วย

Top