ข่าว itd

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์

visibility 9 facebook twitter mail

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล  ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษารังสรรค์ (พระพุทธรูปประจำกระทรวง) เนื่องในโอกาสบูรณะอาคารราชวัลลภ(วังจันทรเกษม) กระทรวงศึกษาธิการ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (28  กุมภาพันธ์ 2561)

Top