ข่าว itd

ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าภาคบริการของประเทศไทย

visibility 20 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี โดย ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ดร.ณภัทร ชัยมงคล และนายสดุดี วงศ์เกียรติขจร คณะผู้วิจัย ร่วมกันแถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าภาคบริการของประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน)

Top