ข่าว itd

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับรัฐสภา แลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภาครั้งที่ 4 และงานสัปดาห์จุฬาอาเซียนครั้งที่ 7

visibility 80 facebook twitter mail

          เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน เสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภาครั้งที่ 4 และงานสัปดาห์จุฬาอาเซียนครั้งที่ 7 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2561 ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวในการเปิดงานเสวนา ดร.สุธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ผอ.การบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาเซียน และ ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกล่าวเปิดงาน งานนี้มุ่งสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งด้านประชาคมอาเซียน และสร้างความตื่นตัวในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียน และประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศภายใต้กรอบของ AIPA  ในปี 2019

Top