ข่าว itd

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล อดีตผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

visibility 267 facebook twitter mail

ในฐานะผู้แทนราชอาณาจักรไทย ที่ได้รับเลือกตั้งจากผู้แทนรัฐสมาชิกให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการ” (Secretary General) องค์การที่ปรึกษาด้านกฎหมายแห่งภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา (Asian–African Legal Consultative Organization – AALCO)

โดยการเลือกตั้งดังกล่าวมีขึ้นในการประชุมสามัญประจำปีของ AALCO สมัยที่ 59 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ทั้งนี้ ดร.กมลินทร์ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้

Top