ข่าว itd

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 2/2564

visibility 24 facebook twitter mail

วันนี้ (11 มีนาคม 2564) นายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา อาคารวิทยพัฒนา  ชั้น 8  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารของสถาบันให้การต้อนรับ และร่วมประชุมในครั้งนี้

Top