ข่าว itd

ITD จัดแถลงข้อมูล รายงานการลงทุนโลก 2564 (World Investment Report) 2021

visibility 97 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดกิจกรรม “The Key Findings of UNCTAD World Investment Report (WIR) 2021: the Post-COVID Challenges in the Asia-Pacific region” ในรูปแบบการแถลงข้อมูลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex โดยมี นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้แถลงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก และนางสาวสิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดแนวโน้มการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนในภูมิภาคหลังวิกฤตโควิด-19 เสนอต่อสื่อมวลชน ประชาชน หน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยตลอดการสัมมนามีผู้เข้าร่วมประมาณ 106 คนจาก 20 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ข่าว itd

Top