รับสมัครงาน

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง นักวิชาการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ (จำนวน 1 อัตรา)

ดาวน์โหลด
Top