Hot News

ผู้บริหาร ITD ร่วมประชุมกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

visibility 129 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และนายภานุมาส เทพทอง รองผู้อำนวยการ (บริหาร) พร้อมด้วยผู้บริหารของสถาบัน ให้การต้อนรับ คุณกานต์ณัฐชา คณีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสุนัดดา สุจริตกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหารือร่วมกันเรื่องแนวทางความร่วมมือในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ประกอบการผ่าน Live Platform จากตลาดลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสมต่อไป ณ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

Top