Hot News

ผู้บริหาร ITD เข้าอำลาปลัดกระทรวงพาณิชย์

visibility 175 facebook twitter mail

วันนี้ (20 กันยายน 2565) เวลา 9.00 น. นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันร่วมแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เนื่องโอกาสที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้ ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

Top