Hot News

จิตอาสา ITD ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

visibility 59 facebook twitter mail

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายนยน 2565 เวลา 14.30 น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD จิตอาสาร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ITD นับว่าเป็นองค์กรหนึ่งให้การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยในทุกๆ เทศกาล ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวดเพื่อให้ทางสภากาชาดไทยนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปใช้หมุนเวียนในคลังโลหิต ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์ต่างๆ

Top