Hot News

ITD เปิดเวทีประชุมนานาชาติยิ่งใหญ่ ตั้งเป้าเสริมแกร่งการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ผนึกกำลังความพร้อมสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก

visibility 243 facebook twitter mail

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ Trade and Development Regional Forum 2022: Futuristic Asia Pacific เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการค้าและการลงทุน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมขยายเครือข่ายใหม่ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์เศรษฐกิจที่ยั่งยืนท่ามกลางกระแส
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. เดินหน้าเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความแข็งแกร่งด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านการประชุม Trade and Development Regional Forum 2022: Futuristic Asia Pacific โดยได้รับเกียรติจาก
นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการเผชิญกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก อันเกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสงคราม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น โดยเฉพาะ
โรคโควิด-19 ที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อป้องกันการพังทลายของธุรกิจการค้าและการลงทุนจากโรคระบาด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชากรทั่วโลก

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “Welcome to the Future”
การฉายภาพของเศรษฐกิจโลกในอนาคต โดยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้อำนวยการและรองประธานบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน หัวข้อ “Future of Regional MNC” ซึ่งเป็นการนำเสนอยุทธศาสตร์
ในการทำธุรกิจในอีก 5-10 ปีข้างหน้า โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหัวข้อ “Future of Startup Business” และหัวข้อ “Future of Technology” ซึ่งผู้ร่วมเสวนานั้นมาจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ startup และเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับโลกอนาคต ที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความท้าทายในการทำธุรกิจ จากนั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ขึ้นกล่าวในหัวข้อ “The Future is now” ผ่านมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค นโยบายและกฎระเบียบใหม่ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์เศรษฐกิจแบบใหม่ในภูมิภาค และปิดท้ายงานประชุม โดยนายมนู สิทธิประศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวในหัวข้อ “Future of ITD”

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญของจุดเปลี่ยนทางการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารและบุคคลสำคัญของประเทศจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างโอกาสใหม่ในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน

Top