บทความวิชาการ
view 459 facebook twitter mail

การเมืองวัคซีนในอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่มีแนวโน้มลดความรุนแรงลงทั้งจานวนยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิต กรณีของประเทศไทศ นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดตั้งแต่ต้นปี 2563 มีจานวนยอดผู้ติดเชื้อสะสม 254,515 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,970 คน โดยประเทศไทยมียอดจานวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ในอันดับที่ 76 ของโลก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 459 facebook twitter mail
Top