บทความวิชาการ
view 201 facebook twitter mail

AEC…ก้าวหนึ่งที่เข้มข้นของการรวมตัวทางเศรษฐกิจอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ทฤษฏีการรวมตัวทางเศรษฐกิจได้จำแนกรูปแบบการรวมตัวทางเศรษฐกิจเป็น 5 รูปแบบด้วยกัน ระดับเริ่มต้นคือ ข้อตกลงสิทธิพิเศษทางภาษี (Preferential tariff arrangement หรือ PTA) : ปีที่พิมพ์ 2555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 201 facebook twitter mail
Top