บทความวิชาการ
view 206 facebook twitter mail

AEC อนาคตที่ไล่ล่าคนไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ กำลังนับถอยหลังสู่ปี 2558 ซึ่งเป็นปีเชิงสัญลักษณ์แห่งการเป็นประชาคมเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) : ปีที่พิมพ์ : 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 206 facebook twitter mail
Top