บทความวิชาการ
view 254 facebook twitter mail

การสำรองสินค้าเกษตร : เพื่อความมั่นคงทางอาหารหรือการทุ่มตลาด และบทบาทของอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

การเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรเป็นประเด็นข้อขัดแย้งสำคัญระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาในการเจรจาการเปิดเสรีตามกรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization – WTO) ในช่วงการเริ่มต้นเจรจาการค้าระดับพหุภาคี ปี 2001 ของการเจรจารอบโดฮา ประเทศกำลังพัฒนา เช่น บราซิล จีน และอินเดีย ต่างคัดค้านนโยบายการอุดหนุนสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ด้วยความกังวลว่าการอุดหนุนสินค้าเกษตรภายในประเทศจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรโลกปัจจุบันผ่านพ้นมาแล้ว 14 ปี ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ต่างก็มีสัดส่วนอุดหนุนสินค้าเกษตรเพิ่มเป็นเท่าตัวโดยให้เหตุผลว่า เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและบรรเทาความยากจน ประเด็นการอุดหนุนสินค้าเกษตรจึงเป็นที่ถกเถียงกันในเวทีการค้าระหว่างประเทศระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 254 facebook twitter mail
Top