บทความวิชาการ
view 166 facebook twitter mail

อาเซียนกับการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฏหมาย (IUU)

เกี่ยวกับเอกสาร

นอกเหนือไปจากการถูกตัดสิทธิ GSP ในทุกประเภทสินค้าที่ส่งจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปแล้ว ความเสี่ยงที่จะได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรปในกรณีการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ได้ทวีความกังวลใจให้กับผู้ส่งออกสินค้าประมงไปยังตลาดสหภาพยุโรปเป็นอย่างมาก : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 166 facebook twitter mail
Top