บทความวิชาการ
view 406 facebook twitter mail

อาเซียนกับภูมิรัฐศาสตร์ใหม่

เกี่ยวกับเอกสาร

ภายใต้สถานการณ์ที่ไทยและอาเซียนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ซึ่งมีนัยอันลึกซึ้งต่อการค้า การพัฒนา และการลงทุน โดยปัจจัยสำคัญที่กำลังเกิดขึ้น คือ กระแสการต่อต้านโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มขึ้น และความตกลงการค้าเสรีรูปแบบใหม่นอกกรอบองค์การการค้าโลก รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 406 facebook twitter mail
Top