บทความวิชาการ
view 162 facebook twitter mail

ห่วงโซ่ผลิตยานยนต์อาเซียน (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทย ถือเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันมาช้านาน ด้วยการเป็นฐานการผลิตของบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก มีระบบการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงการจัดจำหน่าย ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยเฉพาะสิทธิพิเศษในการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ก่อให้เกิดการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากบริษัทต่างชาติได้อย่างต่อเนื่อง : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 162 facebook twitter mail
Top