บทความวิชาการ
view 157 facebook twitter mail

ตลาดรถยนต์อาเซียน : ไทยควรไปทางไหน

เกี่ยวกับเอกสาร

ตลาดรถยนต์ไทยในปี 2557 ค่อนข้างซบเซาด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งประเทศคู่แข่งที่กำลังเป็นที่สนใจของบริษัทรถยนต์อย่างอินโดนีเซีย ที่มีบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นไปสร้างฐานการผลิตใหม่ เนื่องจากค่าจ้างแรงงานชาวอินโดนีเซียถูกกว่า และกำลังซื้อที่มากกว่าด้วยจำนวนประชากรกว่า 240 ล้านคน ขณะเดียวกันตลาดรถยนต์ของอาเซียนเองก็อยู่ในภาวะถดถอย จากยอดขายรถยนต์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2557 ทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 157 facebook twitter mail
Top