บทความวิชาการ
view 147 facebook twitter mail

ความท้าทายอี-คอมเมิร์ซอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ข้อมูลที่เปิดเผยโดยบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ DBS ระบุว่าตลาดอี-คอมเมิร์ซอาเซียนมีมูลค่าต่ำกว่าตลาดอี-คอมเมิร์ซจีน แต่ในอนาคตตลาดอี-คอมเมิร์ซอาเซียนมีโอกาสเติบโตสูง หากมีปัจจัยแวดล้อมที่ดี อาทิ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมาย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 147 facebook twitter mail
Top